Du gamla, du fria …

Rickard Dybeck skrev 1844 Du gamla. du fria, … Det vi idag känner som Sveriges nationalsång. Han föddes år 1811 i Odensvi socken, inte långt från där vi bor. Växte upp på prästgården tillsammans med fem syskon samt en fosterson i familjen. Idag är prästgården kyrkans församlingshem och på bottenvåningen finns den lokala hembygdsgården. Ett mycket vackert stycke svensk natur. Några hundra meter från huset finns denna minnessten rest till minne av Rickard Dybeck.