Det murade hörnet …

… på den gamla kraftstationen i Trångfors, Hallstahammar. Vilken omsorg om mötet mellan vägg och tak. Kolla fogningen mellan tegelstenarna.