”Den stora branden i Västmanland 2014”

Ännu ett återbesök till platsen där det brann så fruktansvärt. Nu besökte jag och visade goda vänner brandområdet, besökte naturreservatet Hälleskogsbrännan och dess besökscenter Grävlingsberget. Alla blir tagna. Både av hemskheten i brandens resultat men också av naturens återtåg!