Där själen finner ro

En plats att stilla fundera och reflektera. Bänken är omgiven av stora träd och det känns som att sitta i en berså. Den lilla ”trädbersån” med bänken står på en liten udde vid ån som sakta glider förbi.

En plats att vänta in att själen och livet skall komma till inre harmoni.