Cliffs of Moher

Irlands kända kalkstensklippor längs västra kusten visar sig i full storm. Här med den klassiska vyn och den här delen av promenadområdet stängdes av en kvart senare för att stormens kraft blev för farlig.