Bridge Over Troubled Water …

Isflaken flyter i Kolbäcksån, den varma solen lyser upp bropelare och grafittin. bilarna ovanför huvudet funderar nog inte så mycket på det som finns under däcken.