Blåregnet blommar

Blåregnet blommar! Premiär för oss, efter flera års väntan. Sex blomklasar hänger med sina blekblå blommor, nästan lite likt druvklasar. Doftar milt romantiskt. Påminner om luktärtor i doften. Inte konstigt, tillhör samma/eller likartat släkte.