Bilder från Sydafrika

Här kommer 40 blandade bilder från Sydafrika. Flertalet från en safari i norra Sydafrika och från Kapstaden, därutöver lite blandat. Jag kommer inte ihåg hur många bilder det blev totalt. Filen med redigerade bilder är 340 st. Slutresultatet blev en rätt tjock fotobok som minne. Idag är det inte så ofta jag sammanställer mina resebilder till fotoböcker, men det händer ibland. Framförallt när vi rest tillsammans med andra. Kul att ge bort som ett gemensamt minne. Bilderna finns under fliken Resebilder och därefter under Afrika. Om du klickar på det blå I:et på bilden så finns det en kort information om bilden.