Bilden som minne 8

Närmaste dagarna följer här bilder som stödjer den/de fotograferades minne framgent.

8. Shanghai, The Bund utsikt över Huangphu River.