Bilden som minne 7

Närmaste dagarna följer här bilder som stödjer den/de fotograferades minne framgent.

Bild 7. Rikssalen Strömsholms slott. Mingel inför Grand National tävlingarna.