Bilden som minne 12

Närmaste dagarna följer här bilder som stödjer den/de fotograferades minne framgent.

12. Någonstans i mitten av Marocko och i västra kanten av Atlasbergen.