Bilden som minne 11

Närmaste dagarna följer här bilder som stödjer den/de fotograferades minne framgent.

11. Klaipeda, Litauens hamnstad vid Östersjön.