Bilden föreställer – vadå?

Fotograferat idag. Utomhus. I Västmanland. Vid ett museum.
Vet du vad det är/var det är?

Utan att kolla bildens filnamn.