Riksförbundet Svensk Fotografi

För 45:e året presenterar RSF sin årsbok. Urvalsjuryn valde ut 109 bilder från 109 olika fotografer ur sammanlagt 1499 inlämnade bilder. Kul att jag återigen fick äran att bidra med en bild. Årsboken är ett tidsdokument, både över vår tid och vad vi som gillar fotografera fokuserar på. Min bild är fotograferad 1:advent 2019 på Lisebergs nöjesfält i Göteborg.