Ännu en bild från Hälleskogsbrännan. Bakom den här skylten startade den stora skogsbranden i Sverige 2014. Idag ett ett återväxande hygge.